Arego
kw:!support_us

Generell informasjon

Her finn du generell informasjon:

 

 

Påmelding til NM stafett for kretslag på søndag 6/4-2014 kan ein gjere inntil 1 time før start. Registrering i sekreteriatet med lagoppstilling.

 

NB!! Alle deltakarane må ha løyst lisens for å løpe NM terrengløp, enten heilårsforsikring eller eingongslisens på 30,- kroner.

Eingongslisensen vert registrert ved start og må betalast når ein henter startnummeret

Kontakt
Kalendar