Arego
kw:!support_us

Årsfesten for dei yngste

22.11.2018

Tysdag 20.11 vart den årlege sesongavslutninga med premieutdeling og servering gjennomført. 2018 har vore eit godt år for både norsk friidrett, og for friidretten på Stord, med mange store augneblink. Denne dagen var det dei yngste som skulle premierast, og under ligg nokre bilete frå kvelden. 

Då står vinteren for døra, og Stord Friidrett gler seg til 2019.

Kontakt
Kalendar