Arego
kw:!support_us

Informasjon om Parkløpet og KM i terrengløp

23.03.2017 |Nils Hetleflåt

Her finn du informasjon om Parkløpet og kretsmeisterskapet i terrengløp som vert arrangert laurdag 25.mars på arenaen til Stord Golfpark.

Sækreteriatet finn du i klubbhuset ved golfparken.

Viss det er feil i startlista vennligst ta kontakt med Nils Hetleflåt på 91385442.

NB!! Det er ingen avkryssning

Her finn du startlista på klubbar/skular, oppdatert

Her finn du heatoppsettet med starttidspunkt, oppdatert

Her finn du tidsskjema for Parkløpet/KM, oppdatert

Kontakt
Kalendar