Arego
kw:!support_us

Sterk 10 km gateløp av Tom Erling Kårbø

22.09.2021 |Nils Hetleflåt

I dagens Saucony fast.future.10k i Essen sprang Tom Erling inn til den sterke tida 29,22 min og det holdt til 4.plass i feltet. Løpet som bestod av 8 rundar, kor det var fleire skarpe og smale svingar, var på rundt 1250m. Tom Erling opna litt avventande i løpet, men holdt seg heile tida rundt det kvite wavelyset som skulle signalisera ei slutt tid til 29,30. Han avanserte gjennom dei 5 første rundane og etter 6 rundar låg han på 4.plass og den holdt han inn til mål. Passeringstidene hans var som følger: 3,40-7,20-11,01-14,40-18,21-22.01-25,41-29,22.

Vinnaren var Jared Ward frå USA på tida 28,59 min, før det kom inn ein tyskar på 29,10min og ein engelsk mann på 29,17min.

Kontakt
Kalendar