Arego
kw:!support_us

Tom Erling Kårbø er nominert til utøvarprisen for 2017

26.10.2017 |Nils Hetleflåt

Friidrettens Venner ved nominasjonutvalet har nominert Tom Erling Kårbø som ein av 5 kandidater til utøvarprisen 2017 "utøverens egen pris" i norsk friidrett. Alle som har løyst heilårslisens og er over 18 år har fått tilsendt ein e-post og avstemminga skjer via ein link som ligg ved denne e-posten. Avstemminga foregår fram til den 31. oktober.

Dei aktuelle kandidatane er: Tom Erling Kårbø, Andreas Roth, Karsten Warholm, Jonathan Quarcoo og Sigrid Borge. Du gir kvar av desse kandidatane poeng frå 5 til 1.

Kan Tom Erling stikka av med prisen for 2017?

Du finn meir informasjon om nominasjonen på www.friidrettensvenner.no

 

Kontakt
Kalendar